Konkurs: Zdrowo i kolorowo


 

NOWY MEJL 02koktajWP

 

Imię i nazwisko: *

Adres e-mail: *

Telefon kontaktowy: *

Pełny adres (ulica, kod, miejscowość): *

Zdjęcie przygotowanego przez siebie napoju owocowo-warzywnego: *

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w celu związanym z konkursem. Wyrażam zgodę na publikację przesłanego przeze mnie przepisu oraz zdjęć na obszarze Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami przez Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie , ul. Motorowa 1, Oddział we Wrocławiu (50-123) ul. Oławska 11 oraz spółki z nim powiązane kapitałowo lub osobowo w ramach prowadzonej działalności i jej promocji. Zgoda obejmuje również publikację w Internecie i pozostałych środkach masowego przekazu. Oświadczam, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony oraz do wielokrotnej publikacji. *