Konkurs magazynu „Pyszne”: Olej i oliwa na zdrowie


 

Olej i oliwa na zdrowie

 

Imię i nazwisko: *

Adres e-mail: *

Pełny adres (ulica, kod, miejscowość): *

Telefon kontaktowy: *

Zdjęcie potrawy z oliwą lub olejem: *

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w celu związanym z konkursem. Wyrażam zgodę na publikację przesłanego przeze mnie przepisu oraz zdjęć na obszarze Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami przez wydawnictwo „Phoenix Press Spółka z o.o.”, spółka komandytowa we Wrocławiu oraz spółki z nim powiązane kapitałowo lub osobowo w ramach prowadzonej działalności i jej promocji. Zgoda obejmuje również publikację w Internecie i pozostałych środkach masowego przekazu. Oświadczam, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony oraz do wielokrotnej publikacji. *