Regulaminy konkursów "Przepisy czytelników"

REGULAMIN KONKURSUORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 16 czerwca 2014 r.Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Gotuj krok po kroku” I “Przepisy Czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator)
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma Laboratorium Ava (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 16 czerwca – 29 czerwca 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 1 lipca 2014 r. i zostanie opublikowana na stronach internetowych:
http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow-gkpk
http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety rozwiązanie zagadki.
6. Spośród Uczestników, którzy przyślą prawidłowe rozwiązanie zagadki, Organizator wyłoni 13 osób, które otrzymają po 1 nagrodzie marki HAFT (będzie to: komplet firanek siatkowych o wymiarach: 160x300 cm i  250x200 cm lub obrus z koronki żakardowej w kolorze kremowym w rozmiarze 130x180 cm).
Wyłoniona osoba jest dalej zwana Laureatem.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 9 maja 2014 r.Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Gotuj krok po kroku” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator)
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma Laboratorium Ava (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 9 maja – 28 maja 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 2 czerwca 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej:
http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow-gkpk
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie pomysłowej przekąski idealnej na majowy piknik wraz z danymi osobowymi I nazwą przygotowanej potrawy.
6. Spośród Uczestników Organizator wyłoni 5 osób, które otrzymają po 1 zestawie kosmetyków Laboratium AVA Wyłoniona osoba jest dalej zwana Laureatem.  Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem
w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu. 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Ava (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 30 kwietnia – 3 czerwca 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 11 czerwca 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej (http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow).
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnicy przysyłają zabawne zdjęcia uwieczniające ich gotowanie z dziećmi (maksymalnie 3).
6. Wśród Uczestników Organizator rozlosuje 4 firany z motywem sów (rozmiar 160x300 cm) z podkładem fluorescencyjnym od Haftu lub 5 zestawów kosmetyków Ava: scrub do ciała i mus do ciała. Nagrodzeni Uczestnicy są dalej zwani Laureatami.  
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Haft (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 2-29 kwietnia 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 7 maja 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej (http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow).
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnicy głosują na najlepszy ich zdaniem przepis z "Przepisów czytelników" nr 4/2014.
6. Wśród Uczestników Organizator rozlosuje 4 firany od Fundatora. Autor przepisu, który zbierze najwięcej głosów, również otrzyma firanę od Fundatora. Nagrodzeni Uczestnicy i autor wybranego przepisu są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 11 marca 2014 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Soraya i Philips (zwani dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 11-30 marca 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 4 kwietnia 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety maksymalnie 3 zdjęcia różnych potraw/ciast przygotowanych na podstawie przepisów z "Gotuj krok po kroku" nr 3/14 lub "Przepisów czytelników" nr 3/14.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 6 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają Muticookera od Philipsa lub 1 z 5 zestawów kosmetyków marki Soraya. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 29 stycznia 2014 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma HAFT (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 29 stycznia – 4 marca 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 10 marca 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety maksymalnie 5 zdjęć przekąsek lub dań walentynkowych.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 12 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają obrusy żakardowe od HAFTU. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.  
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 23 grudnia 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy HAFT i AVA (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 23 grudnia 2013 r. – 28 stycznia 2014 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 4 lutego 2014 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety zdjęcie deseru lub przekąski karnawałowej.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 13 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają zestaw kosmetyków marki AVA (krem nawilżający na dzień, maskę żelową do twarzy i dekoltu oraz aktywny krem pod oczy) lub lambrekin z tkaniny kreszowej od HAFTU o rozmiarze przystosowanym na karnisz o długości 180-230 cm i wysokości 160 cm. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jegodanych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnikaw związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż wterminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, aich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 27 listopada 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy TENEX i HAFT (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 27 listopada – 22 grudnia 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 3 stycznia 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety zdjęcie bożonarodzeniowego stroika.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 13 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają kosmetyki marki TENEX (peeling do ciała, masło do ciała, olejek do kąpieli i olejek do ciała) lub komplet koronkowy od HAFTU składający się lambrekinu wraz z zasłonkami w rozmiarze lambrekinu 70x300 i zasłonek 170x150 cm oraz obrusu w rozmiarze 100x150 cm. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 30 października 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma MSM Mońki (zwana dalej Fundatorem).

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 30 października – 26 listopada 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 4 grudnia 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety zdjęcie rozgrzewającego napoju wraz z przepisem.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 5 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają po 1 zestawie: kubek termiczny i zegar ścienny od MSM Mońki. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.  
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 25 września 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Eveline (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 25 września – 29 października 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 8 listopada 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety 5 porad dotyczących przygotowywania niskokalorycznych posiłków.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 6 najciekawszych propozycji, których autorzy otrzymają po 1 zestawie: firankę marki Haft oraz kosmetyki od Eveline. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie jest firma Bielmar (zwana dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 21 sierpnia – 24 września 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 30 września 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie kanapki na ciepło z dodatkiem Śniadaniowej z Masłem.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, których autorzy otrzymają tostery marki Philips. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.  
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 24 lipca 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Mastercook (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 24 lipca – 20 sierpnia 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie zastawionego stołu (miniprzyjęcia przygotowanego na podstawie minimum 3 przepisów z numeru 8/13 "Przepisów czytelników").
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 4 najciekawsze zdjęcia, których autorzy otrzymają 1 komplet firanek marki Haft lub kuchenkę mikrofalową Mastercook. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 2 lipca 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Międzybrodzki (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 2-23 lipca 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie potrawy z kolorowym makaronem przygotowanej w 30 minut.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 10 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają zestawy nagród (6 rodzajów makaronu firmy Międzybrodzki oraz 1 obrus marki Haft). Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 3 czerwca 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Prymat (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 3 czerwca – 25 czerwca 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 3 lipca 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie sałatki owocowej podanej w ciekawy sposób.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 9 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody (blender od Prymatu lub 1 komplet firanek Haft). Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator)
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Bonduelle (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 24 kwietnia – 28 maja 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 5 czerwca 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie potrawy przygotowanej z dodatkiem szpinaku Bonduelle.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, których autorzy otrzymają po 1 zestawie nagród (torbę na zakupy i blender). Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 28 lutego 2013 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Prymat (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 28 lutego – 26 marca 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 3 kwietnia 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie potrawy wykonanej z 3 składników: ryżu lub makaronu, 1 warzywa i piersi kurczaka lub mielonego wieprzowego.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 8 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody (blender od Prymatu lub firankę Haft). Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 21 stycznia 2013 r.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator)

 2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Haft i Fackelmann (zwane dalej Fundatorami).  3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami". Czas trwania Konkursu. 4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 21 stycznia – 26 lutego 2013 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu"). 5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 1 marca 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie przygotowanego w 15 minut podwieczorku. 6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 10 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody (formę Fackelmann lub obrus Haft). Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.  

Postanowienia końcowe.

 7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. 9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety. 11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 28 listopada 2012 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator)
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Hochland i Terrravita (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".

Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 28 listopada – 31 grudnia 2012 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 7 stycznia 2013 r. i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnicy głosują na najlepszą ich zdaniem potrawę z "Przepisów czytelników" nr 12/12.
6. Wśród Uczestników Organizator rozlosuje 2 zestawy nagród. Autor przepisu, który zbierze najwięcej głosów, również otrzyma nagrodę. Nagrodzeni Uczestnicy i autor wybranego przepisu są dalej zwani Laureatami.

Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 31 października 2012 r.
Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik "Przepisy czytelników" (zwany dalej Gazetą) wydawany przez "Phoenix Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 11 (dalej Organizator).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Bielmar (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".

Czas trwania Konkursu.

4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 31 października – 27 listopada 2012r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 07.12.2012 i zostanie opublikowana na stronie internetowej http://konkursy.phoenix.pl/laureaci-konkursow

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

6. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie przygotowanej potrawy – ciasta z wykorzystaniem margaryny Palma z Murzynkiem.
7. Spośród Uczestników Organizator wybierze 5 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami.

Postanowienia końcowe.

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
9. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
10. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
13. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 26 września 2012 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. św. Antoniego 7 (dalej Organizator)
2. Fundatorami nagród w Konkursie są firmy Fackelmann I Dan Cake (zwane dalej Fundatorami).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 26 września – 30 października 2012r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 06.11.2012 i zostanie opublikowana na stronie internetowej (www.facebook.com/redakcja.Przepisy.czytelnikow lub www.konkursy.phoenix.pl).
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnicy głosują na najlepszą ich zdaniem potrawę z “Przepisów czytelników” nr 10/12.
6. Wśród Uczestników Organizator rozlosuje 2 zestawy nagród. Autor przepisu, który zbierze najwięcej głosów, również otrzyma nagrodę. Nagrodzeni Uczestnicy I autor wybranego przepisu są dalej zwani Laureatami.  
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest miesięcznik “Przepisy czytelników” (zwany dalej Gazetą) wydawany przez “Phoenix Press Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. św. Antoniego 7 (dalej Organizator)
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Bielmar (zwana dalej Fundatorem).
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Phoenix Press Sp. z o.o. Sp. k., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami".
Czas trwania Konkursu.
4. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w okresie 31 sierpnia – 30 września 2012r. (dalej „Czas Trwania Konkursu").
5. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 08.10.2012 i zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
5. Uczestnik wysyła do Gazety wykonane przez siebie zdjęcie przygotowanej potrawy – kanapek na śniadanie.
6. Spośród Uczestników Organizator wybierze 5 najciekawszych zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody. Autorzy nagrodzonych zdjęć są dalej zwani Laureatami. 
Postanowienia końcowe.
7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Gazeta. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
9. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.