Konkurs: Zimowe zgadywanie


 

 

Imię i nazwisko: *

Adres e-mail: *

Telefon kontaktowy: *

Pełny adres (ulica, kod, miejscowość): *

Rozwiązanie: *

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w celu związanym z konkursem. *